Лицата, създали овощни градини на земя от ДПФ и ОПФ, ще придобиват собственост върху нея

Сподели с приятели!
От Министерство на земеделието и храните създават процедура, чрез която лицата, които са създали и придобили овощни насаждения, находящи се върху наета земя от ОПФ и ДПФ ще могат да придобиват право на собственост върху тази земя. Въпросните заявители трябва да се обърнат към съответните кметове, ако земята е общинска или към областните дирекции „Земеделие”, ако тя е държавна след изтичане на петата година от създаване на насаждението. Тези кметове и съответно директори на Областни дирекции „Земеделие” създават комисии с участието на агрономи, представители на местните „Общински служби по земеделие” и други специалисти, които да извършат проверки на терен с цел установяването на реалното състояние на овощните насаждения, т. е. дали имотът в действителност е овощна градина и дали отговаря на изискванията за придобиване на земята. При положителен резултат се преминава към следващ етап, при който молбите се разглеждат от постоянни комисии в Министерство на земеделието и храните. Ако са спазени всички изисквания Министърът на земеделието издава заповед за продажба на земи от ДПФ, като се сключват съответните договори. Цената на земята се определя от независими оценители чрез изготвянето на пазарна оценка, по която земеделските стопани заплащат както имотите, така и съпътстващите данъци и такси. При установяване на несъответствия и непълноти в заявленията, те се връщат обратно към Областните дирекции „Земеделие” за отстраняването им. Определената за продажбата на тези земи цена трябва да се плати в едномесечен срок след получаването на положителен отговор на заявлението, след което лицата сключват съответния договор. Вписването на тези договори за продажба обезсилва вече сключените с Държавата договори за наем и аренда, касаещи тези овощни градини. При придобиването на земи от ОПФ, заети с овощни насаждения се спазват изискванията на Закона за общинската собственост, като се съблюдават и тези на ЗСПЗЗ.

Русе ленд ООД

Земеделски земи
Zemedelski-zemi.bg е собственост на „Русе ленд” ООД и е тясно специализиран в покупко – продажбата на земеделски земи и участва на този пазар от самото му възникване през 2000 - 2001 год.

Карта на Русе

Карта на Русе

За контакти

„Русе ленд” ООД
гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 11

Тел. 082 832 806
Моб. 0888 821 894

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.