Промени в правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Сподели с приятели!
От Министерството на земеделието и храните предложиха на Министерски съвет за приемане редица важни промени, касаещи прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Някои касаят процедурата за ползване на тези полски пътища, които не служат за достъп до земеделските имоти, както и нефункциониращите канали. За тях кандидат-ползвателите подават заявления до съответната комисия в землището и след изразено съгласие от общинския кмет заплащат на общината договорените за обработката и ползването на тези полски пътища суми. Други важни промени касаят обработваемите ниви от Държавния и Общинския поземлени фондове., които се отдават за обработка чрез търг, както и пасищата, мерите и ливадите от тези фондове, които се разпределят на животновъдите. При тях се определя, че ако има вече разпределени имоти, които изцяло или частично не попадат в специализирания слой за критериите на допустимост на земеделските площи за подпомагане, за същите не се дължи плащане на наемна или арендна вноска за първата година от договора, като това ще бъде компенсирано от земеделските стопани чрез средствата, вложени от тях за привеждане на имотите към вид, допустим за подпомагане.В договорите ще се вписва информация за общата им площ, попадаща в обхвата на специализирания слой за подпомагане към датата на сключване на договор. Отпада изискването пасищата, мерите и ливадите, разпределени на животновъдите да се обявяват със средно рентно плащане за съответното землище или община. Предвижда се наемите да се формират на пазарен принцип. Предвиждат се промени и на процедурите, касаещи земеделските земи на територията на бившите стопански дворове. По нова формула ще се изчисляват вноските за площи, принадлежащи към сгради в бившите стопански дворове до придобиването на правотона собственост върху земята. Според нея произведението от цената на имота и броя месеци на ползване ще се дели на 240. С това се цели двукратно намаляване на тези вноски, тъй като досега в доста случаи те надвишават цената на имотите, при което стават невъзможни за плащане. В обратна посока ще се действа при определянето на начална тръжна цена за продажба на земеделски земи в бившите стопански дворове. Предвижда се вече независими оценители да определят тези начални цени чрез изготвяне на актуална пазарна оценка на земята. Счите се, че досегашните стартови цени, равняващи са на данъчната оценка + 20% са нереално ниски за продажба на тези имоти, попадащи в границите на стопанските дворове с изградена добра инфраструктура.

Русе ленд ООД

Земеделски земи
Zemedelski-zemi.bg е собственост на „Русе ленд” ООД и е тясно специализиран в покупко – продажбата на земеделски земи и участва на този пазар от самото му възникване през 2000 - 2001 год.

Карта на Русе

Карта на Русе

За контакти

„Русе ленд” ООД
гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 11

Тел. 082 832 806
Моб. 0888 821 894

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.