Държавата отново ще съфинансира застраховането на земеделска продукция

Сподели с приятели!
Започва приема на заявления за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на земеделската продукция. Крайният срок е до 31.082016г. или до изчерпване на ресурса, който за тази година е 1,5 млн. лева, тоест с 50% по-висок от този през 2015г. Ползватели на тази помощ са малките и средни земеделски производители, които нямат публични задължения към държавния бюджет или изискуеми такива към ДФ „Земеделие” и се занимават с отглеждане на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн. Целта е да се увеличи броя на тези, които застраховат доброволно бъдещата си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Държавата частично компенсира разходите им за сключване на застрахователни полици. Максималния размер на помощта е до 65% от пълната стойност на застрахователната премия. Параметрите на подпомагане са до 19,5 лв./дка земеделска земя и размер на застрахователната полица – 30 лв./дка. Минималните изисквания за подпомагане на земеделците са да обработват земя: - над 5 дка при овощни градини със срок на експлоатация под 20 г.; - над 1 дка за оранжерийни зеленчуци; - над 3 дка за зеленчукови култури; - над 5 дка за етерично-маслени култури; - над 1 дка за тютюн Застраховката не покрива предварително извършените разходи за застрахователни премии преди подаване на настоящото заявление и не изисква, нито посочва вида и количеството на бъдещото селскостопанско производство. При одобрение на кандидатите от ДФ „Земеделие” им се издава удостоверение за подпомагане, в което се идентифицира конкретните парцели земеделска земя. Първоначално земеделските стопани заплащат 35% от цената на застрахователната премия, след което фондът превежда останалите 65% на застрахователното дружество. ДФ „Земеделие” сключва конкретни споразумения със застрахователни компании, желаещи да участват в прилагането на тази схема и упражнява контрол върху договорите за премии и застрахователните договори за съответствие. Земеделските стопани нямат право да ползват друго публично финансиране за заплащане на застрахователната премия през периода, за който са подпомагани. Земеделските стопани, които не са малки и средни предприятия по смисъла, регламентиран от ЕС нямат право на помощта. Въпросното съфинансиране е държавна помощ, предоставена при условията на правото в Европейския съюз.

Русе ленд ООД

Земеделски земи
Zemedelski-zemi.bg е собственост на „Русе ленд” ООД и е тясно специализиран в покупко – продажбата на земеделски земи и участва на този пазар от самото му възникване през 2000 - 2001 год.

Карта на Русе

Карта на Русе

За контакти

„Русе ленд” ООД
гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 11

Тел. 082 832 806
Моб. 0888 821 894

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.