Какви документи са ми нужни за продажба на земеделска земя?

Първата стъпка е да сте наясно дали сте едноличен собственик и/или кои са другите съсобственици/наследници на вашите имоти. Ако всичките те са съгласни да извършат продажба и нивите се водят на ваш общ наследодател, трябва да се снабдите с актуално удостоверение за наследници и да организирате явяването на всички наследници /съсобственици/ едновременно в деня на сделката пред нотариус. Извършването на доброволна делба в този случай се препоръчва само ако някой от вас не желае да продава в този момент и иска да притежава имота си и за в бъдеще. Трябва да се знае, че всяка делба понижава доста цената на новообразуваните разделени имоти. Разбира се, тя е безалтернативен вариант, когато някой от съсобствениците трайно отсъства от страната или не е проявявал през годините интерес към полагащия му се дял. Тогава се обръщате към съда за извършване на делба, при което на всеки от наследниците се присъжда служебен дял.

Ако вашата земя не е наследствена, а е придобита чрез покупко-продажба по време на брак, то на сделката трябва да се яви и вашия съпруг/а.

Ако вече сте извършили доброволна делба, чрез която сте придобили дял, но в договора е посочено, че някой от другите съделители е получил от вас парично наплащане за уравнение на дяловете по време на брака, то отново е необходим подпис на вашия съпруг/а.

Или да обобщим – документите за собственост на земя, необходими ви при продажбата биха могли да бъдат един от посочените:

- нотариален акт /констативен, за дарение, за покупко-продажба, чрез обстоятелствена проверка и др./;

- решение на Поземлената комисия (ОСЗ) /играе ролята на нотариален акт/;

- договор за доброволна делба;

- решение на съда за съдебна делба.

След това е нужно да подготвите още 2 документа за сделка:

- скици на имотите – от съответната общинска служба по земеделие (ОСЗ)

- данъчни оценки на имотите – от съответната данъчна служба

Трябва да отбележим, че повечето агенции, търгуващи със земя биха ви облекчили за снабдяването с последните два изброени документа, изплащайки ви цялата сума предварително в брой /само ако е в размер до 10000 лв./ или по банков път, като ги упълномощите нотариално изцяло да се разпореждат с имотите ви и сключите с тях съответния договор за продажба.

Бихте могли да се явите и на сделка, снабдени с всички документи пред нотариус в съответния район на действие, в който са вашите имоти. И в двата случая е важно да знаете, че не трябва да полагате подпис пред нотариус върху нотариален акт или пълномощно, ако преди това не сте си получили договорената сума.

Русе ленд ООД

Земеделски земи
Zemedelski-zemi.bg е собственост на „Русе ленд” ООД и е тясно специализиран в покупко – продажбата на земеделски земи и участва на този пазар от самото му възникване през 2000 - 2001 год.

Карта на Русе

Карта на Русе

За контакти

„Русе ленд” ООД
гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 11

Тел. 082 832 806
Моб. 0888 821 894

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.