Приет е годишен план за паша за 2013 година в Община Сливо поле

Сподели с приятели!

Общински съвет - Сливо поле прие годишен план за паша за 2013 година, което е неразделна част от настоящото решение. Одобрено е местоположението и площта на земеделските земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасище, мера, на територията на община Сливо поле, в размер на 3 074,237 дка. за общо ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на общината. Одобрено е местоположението и площта на земеделските земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасище, мера, на територията на община Сливо поле, в размер на 438,103 дка. за индивидуално ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на общината. Наемната цена за общо ползване на пасища, мери се определя съгласно чл.3, ал.1 от Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост. Размерът на наемната цена за индивидуално ползване на пасища, мери е 6,00 лв./дка и е определена на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните.

Приети са следните правила за ползване на общинските пасища, мери:
- Задължения на Община Сливо поле:
- Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани, които отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища;
- Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното място с общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална площ, както и общата минимално необходима площ за животните на отделния животновъд и за всички животновъди;
- Задължения на ползвателите на общински пасища, мери:
- Да заплатят наемната цена за ползване на общинските пасища, мери при сключването на договорите.
- Да поддържат мерите и пасищата в добро екологично и земеделско състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09- 616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед № РД-09-609 от 26.07.2011 г.
- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
- Да не ги разорават;
- Да не допускат замърсяване на мерите и пасищата от камъни и храсти;
- Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и други отпадъци;
- Да спазват противопожарните правила;
- Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки.

Кметът на Община Сливо поле трябва да организира изпълнението на настоящото решение, и да сключи договори за ползване на общинските мери и пасища с ползвателите при спазване на изискванията по предходните точки.

Председателяът на Общинския съвет трябва да пусне сигнално писмо за уведомяване на отговорните институции по проблема относно воденето на животновъдните обекти на територията на Община Сливо поле, както и тяхното маркиране и промяна на числеността на животните в обектите.

Русе ленд ООД

Земеделски земи
Zemedelski-zemi.bg е собственост на „Русе ленд” ООД и е тясно специализиран в покупко – продажбата на земеделски земи и участва на този пазар от самото му възникване през 2000 - 2001 год.

Карта на Русе

Карта на Русе

За контакти

„Русе ленд” ООД
гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 11

Тел. 082 832 806
Моб. 0888 821 894

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.